Asko Fuarcılık

ÇÜNKÜ AKDENİZ BÖLGESİNİN EN BÜYÜK FUAR ORGANİZASYONLARINDAN BİRİYİZ
 • Rakiplerinizi takip fırsatı sağlar.
 • Marka bilinirliğinizi artırır.

 • Ticari ilişkilerinizi güçlendirerek yeni işbirlikleri ve beraberinde yeni temsilcilikler kazandırır.

 • Müşteri memnuniyetinizi artırır.

 • Sektörel teknolojiyi takip etme fırsatı yaratır.

 • Satış yaptırır ve doğrudan kazandırır.

 • Pazarlama faaliyetlerinize yeni bakış açıları kazandırır.

 • Müşteri portföyünüzü genişleterek, ürün ve hizmetinizi 5 gün içinde binlerce insana sergileme fırsatı verir.

 • Yerli ziyaretçinin yanı sıra pek çok yabancı ziyaretçiye de ulaşma fırsatı verir.

 • Yabancı katılımcı ve ziyaretçi firma temsilcileri ile B2B görüşme alanlarında ikili görüşmeler yapabilme olanağı tanır.

 • Yurt dışında temsilcilik bulma olanağı sağlar.

 • Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma imkanı tanır.
 • Düzenlenen seminer ve toplantılar neticesinde, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatı yaratır.

 • Yeni yatırımlar için etkin ve doğru kararlar alabilme imkanı yaratır ve ticari potansiyeli arttırır.